ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ (PDP)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္ျမင့္

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ႏွစ္ေသာင္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- မႏၲေလးတိုင္းရွိ ေအာင္ေျမသာစံ၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ အမရပူရႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ပင္းယၿမိဳ႕တို႔အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ ေတာ္မ်ားတြင္သာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္မရွိ။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- မိမိတို႔ပါတီက အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထုအၾကား ေပါင္းကူးတံတားျပဳလုပ္ကာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- ျပည္သူ႔အသံ တုိ႔အသံ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ တို႔ဆႏၵ။ ျပည္သူ႔အေရး တို႔အေရး။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ဘဲြ႕ရပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးေရြး ခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− မိမိတစ္ဦးတည္းမတည္ကာ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲထားသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိေသးေပ။ ပါတီရန္ပံုေငြ အလံုအေလာက္မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀၍ မဲဆြယ္ရန္စီစဥ္ထားသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ရ။ ပါတီကိုျပည္သူလူထု သိရွိမႈနည္းေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သာ ၀င္ၿပိဳင္မွာဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ လိမ့္မယ္မထင္ဘူး။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က၀င္ၿပိဳင္ မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အန္ကယ္တို႔ ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ဘက္ကေတာ့ အၿမဲေထာက္ခံေနမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လဲ။
လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးကေတာ့ ပန္းတိုင္ မေရာက္ေသးသည့္တုိင္ေအာင္ ခရီးတစ္၀က္ေက်ာ္လာၿပီလို႔ ယူဆပါ တယ္။ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရကလည္း ဒီျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အန္ကယ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေလ့လာရသေလာက္ကေတာ့ သူတို႔လည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အေနအထားေတြရွိပါတယ္။ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးေနတဲ့ သေဘာတူညီမႈအခ်က္ေတြက လည္း သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ဆႏၵကိုယ့္ဆႏၵေတြကို ေလွ်ာ့ၿပီးညႇိ လိုက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူက တာ၀န္ေပးလာ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက ျပည္ သူ႔အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။
ျပည္သူလူထုက အန္ကယ္တို႔ပါတီကို အကူအညီေတာင္းလာရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပး သြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြအပါအ၀င္ တျခားလယ္ယာ၊ အလုပ္သမားကိစၥေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္လို႔ ေအာင္ျမင္တာေတြရွိသလို မေအာင္ျမင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ (PDP)ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ျပည္သူလူထုအတြက္ဆိုရင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္ မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ျမင္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာၾကမွာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမယ္ဆိုရင္ ႐ိုးသားျဖဴစင္ၿပီး တိုင္း ျပည္အေပၚ ေစတနာထားတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ပါတီေတြအား လံုးမွာ တာ၀န္ရွိသလို ျပည္သူလူထုေတြမွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္္။ ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူက မွန္ကန္ေအာင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပန္ၿပီးသမၼတေလာင္းေရြး ခ်ယ္တာ အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြအေပၚ ေစတနာထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒အသက္-(၆၆) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - အလယ္တန္းေအာင္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ လမ္းစဥ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေန။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ ၄၀၆ ၊ ေရႊတမာရပ္ကြက္၊  သန္လ်က္ေမွာ္အေနာက္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၃၀၆၀၉၁၀။