တ႐ုတ္သုိ႔ ဆန္ျပန္လည္ပုိ႔ခြင့္ျပဳလိုက္၍ ဆန္ၾကမ္း ရက္ပုိင္းအတြင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေစ်းတက္

ဆန္ၾကမ္းလက္က်န္ နည္းလာျခင္း၊ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ဆန္ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္းေစ်း ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမင့္္တက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဆန္က အ၀င္နည္းလာ တယ္။ နယ္စက္ေတြကလည္း လက္က်န္နည္းေတာ့ ထိန္းၿပီး ႀကိတ္ေနတာေၾကာင့္ အ၀င္နည္း ၿပီး ေစ်းတက္လာတာပါ’’ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးကေျပာသည္။


လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းဆန္ ေစ်းမွာ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရခ်ိန္ထက္ တစ္အိတ္ လွ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေစ်း တက္လာသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ၾကမ္း ရွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃,၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းရွိသည္။

ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကို စက္ တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္တင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားသ ျဖင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဆန္ ေရာင္းေနသူမ်ားကလည္း ဆန္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဘုရင့္ ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွ ဆန္ကုန္ သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။ လက္ ရွိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယြမ္ေငြတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်မႈ၊ ျမန္မာ့ဆန္ကို ယခင္ ေစ်းထက္အနည္းငယ္သာပိုေပးမႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းႏွင့္တြက္ ပါက တင္ပို႔ႏုိင္ေျခမရွိေၾကာင္း မႏၲေလးမွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေနသျဖင့္ ျပည္ တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ သည္ ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းမွ ဆန္ေရာင္းခ်မႈကို လည္း လတ္တေလာ မလုပ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေနခ်ိန္တြင္ စားသံုးသူႏွင့္ ေရ ေဘးကူညီသူမ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ဆန္လက္ကား အေရာင္းဆုိင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ဆန္တစ္အိတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးေသာ ထိပ္စဆန္ၾကမ္း အမ်ိဳးအစား တစ္အိတ္ လွ်င္ က်ပ္ ၂၂,၀၀၀ ေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္ထားၿပီး ေရႀကီးမႈမျဖစ္မီက ယင္းဆန္မွာ က်ပ္ ၁၉,၅၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။