ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တ႐ုတ္ စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ တာဝန္ရွိသူ စြပ္စြဲ

ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထူးေတဇ/႐ိုက္တာ)

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ျမန္မာ အစိုးရ စီစဥ္ခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ၾကားဝင္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထိပ္ တန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္စြပ္စြဲခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ဖိတ္ ေခၚေစာင့္ၾကည့္ေစမည့္ အစီအ စဥ္လည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး က တ႐ုတ္အထူးသံတမန္သည္ အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ခု ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ မေရး ထိုးရန္ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ဦးေဆာင္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူတစ္ ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ ဦးက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရကမူ စြပ္စြဲမႈကိုျငင္းဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္  ရွားရွားပါးပါး တ႐ုတ္အေပၚ လူသိရွင္ ၾကား စြပ္စြဲမႈမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုတိုးလာေစသည္။  ၂၀၁၁ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဘဂ်င္းအေပၚ မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ကာ ကမၻာတစ္ဝန္း ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရန္  ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးစားလာသည္။

တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ ဆြန္ေကာက္ရွန္း၏ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ အစိုးရက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၁၅ ဖြဲ႕မွ ရွစ္ဖြဲ႕သာ သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘တ႐ုတ္ျပည္ဟာ အၿမဲပဲတည္ၿငိမ္မႈကို လိုလားတယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ တည္ ၿငိမ္မႈလိုခ်င္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တ႐ုတ္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈလုပ္ခ်င္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ႐ိုက္တာသတင္းအား ေျပာသည္။  ၎ကယခုအခ်ိန္မတိုင္မီအထိ  တ႐ုတ္၏ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ထုတ္မေျပာခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတိုးေျပာေနျခင္းကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္တန္႔ခ်ိန္တန္၍ ထုတ္ေျပာ ေၾကာင္းဆိုသည္။

၎က တ႐ုတ္ျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အၿပီးသတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ အား ထည့္သြင္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရးမွာ မ်က္ျမင္သက္ေသေရြးခ်ယ္မႈကိစၥကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးအထိအခိုက္မခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသေဘာအရ လည္း တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ၾကား ၿပိဳင္ ဘက္ေတြျဖစ္ေနတာရွိၿပီး ဒီလိုကိစၥ ေတြျဖစ္လာတာလည္း အံ့ဩစရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အမွီအခုိကင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးဆန္းစစ္သူ ရစ္ခ်တ္ေဟာ္ေဆးက ေျပာသည္။

‘‘တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းေနရာတခ်ိဳ႕နဲ႔ ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးကို သူ႔ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာအိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားပါတယ္’’ဟုလည္း  ၎က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ ဦးေျပာဆိုမႈကိုတ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျငင္းဆိုထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေဟာင္ လီက ၎တို႔ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားျဖစ္ထြန္းရန္ ေထာက္ခံအား ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ျမန္မာမွာ ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအစံုကို ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ေျဖရွင္းဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆာလ်င္စြာရဖို႔လည္း အားေပးခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဟာင္လီက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမၼတအိုဘားမားသည္ လည္း ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲမ်ား ကို ၎တို႔ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းမွာ မွန္ကန္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျခယ္မႈန္းႏိုင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။  ျမန္မာ အစိုးရဘက္က MNDAA ေခၚ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚမႈမလုပ္မခ်င္း အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕မ်ားကို စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မေရး ထိုးရန္ တ႐ုတ္က ေျပာဆိုထား သည္ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး က ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ၎က တ႐ုတ္သံတမန္ ဆြန္သည္ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) တို႔ကုိ  စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မေရးထိုးရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ အဆိုပါႏွစ္ဖြဲ႕တြင္ ကခ်င္အဖြဲ႕စာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဘရပ္ဆဲလ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကံေပးပညာရွင္ အဖြဲ႕ (International CrisisGroup)က စက္တင္ဘာအတြင္းကသံုးသပ္ထားသည္။ ယခုသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုးကန္႔၊ကခ်င္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕မ်ား ကမူ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ မေပးေၾကာင္း ႐ိုက္တာကဆိုသည္။

‘ဝ’တပ္ဖြဲ႕ (UWSA) သည္ၿပီးခဲ့သည့္လကပင္ တ႐ုတ္ယူနန္အစိုးရက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကို မပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ၎တို႔ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

‘‘တကယ္လို႔ ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႕သာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ရင္ ေျမာက္ ပိုင္းေဒသပဋိပကၡေတြမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကို ပါဝင္ခြင့္ေပး လိုက္သလိုျဖစ္မယ္။ ဒီေတာ့UWSA ကလည္း ယူနန္အစိုးရကို သူတို႔ေပးထားတဲ့ကတိကို ခ်ိဳး ေဖာက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာမရွိပါဘူး’’ ဟုေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက  ေျပာၾကား ထားသည္ ။

—Ref: Reuters